TonerShopBD

Latest Posts
বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল ধরনের লেজার প্রিন্টার, ডেস্কজেট/ইংকজেট প্রিন্টার, ফটোকপি প্রিন্টারের যেকোন ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল চায়না টোনার কার্ট্রিজ খুচরা ও পাইকারী মূল্যে পাওয়া যায় । এছাড়াও দেশের যেকোন প্রান্তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে অফিস ও হোম ডেলিভারী দেওয়া হয় ।
যোগাযোগ করুন
যোগাযোগ করুন
ইমেইল করুন
SLToshiba Photocopy Machine ModelToner ModelChina Toner PriceOriginal Toner Price
1TOSHIBA T-4590D, 256, 306, 356, 456, 356SE, 456SE, 506SE 4590D+C 2,100 3,200
2TOSHIBA T-4530D, 255, 305, 355, 455 4530D+C 2,100 3,000
3TOSHIBA 3560, 4560 T3560 1,500 2,200
4TOSHIBA T3520D, 350, 450, 352, 452 T3520D 2,100 3,500
5TOSHIBA 2550C, 2051C, 2550C, 2551CT-2550CSCallCall
6TOSHIBA T-2450D, 195, 223, 225, 243, 245 T-2450D 1,900 2,800
7TOSHIBA 2450cs, 10K 2450 CS 1,850 2,500
8TOSHIBA T2340D, 232T2340D 2,200Call
9TOSHIBA 2060, 2860, 2870 2060/2507C+P1,950 Call
10TOSHIBA 181, 182, 211, 212 T1810D 1,950Call
11TOSHIBA 1800cs, 10k T1800 CS 10k 2,050Call
12TOSHIBA T 1800Ds, 18 T-1800 DS 2,050 Call
13TOSHIBA 1640D, 163, 165, 203, 205T1640D 2,100 Call
14TOSHIBA 166, 206 T-1640DCall Call
15TOSHIBA 2303AM, 2309A, 2803AM, 2809AT-2309CCall3,000
16TOSHIBA 2008A, 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008AT-3008E 3,3008,500
17TOSHIBA 2303, 2309, 2803, 2809 (Price T-2309C 5,200/-)T-2309E+C2,3005,200
18TOSHIBA 257, 307, 357, 457T-5070P+CCall 8,200
19TOSHIBA 4508A, 2508A, 3008AT-3008P3,000 8,200
20TOSHIBA 2809a, 2303a, 2803aT-2309P3,000 3,700
21TOSHIBA 2508A, 3008A, 3508A, 4508A, 5008AT-3008C3,2007,200
22TOSHIBA 2518A, 3018A, 3518A, 4518A, 5018AT-5018CCall6,200
23TOSHIBA 181, 182, 211, 212, 242T-1810CCall3,200
24TOSHIBA 223, 243T-2450CSCall3,700
25TOSHIBA 2006, 2306, 2506, 2307, 2507T-2507C15003,500
SLCanon Photocopy Machine Model Toner Model China Toner PriceOriginal Toner Price
1CANON 2002, 2202 NPG-59 1,650Call
2CANON 2520, 2525, 2530 NPG-511,5003,500
3CANON 2535, 2545 NPG32 2,900 Call
4CANON 1018, 1019, 1020, 1022 NPG-321,600CallCall
5 CANON 311k, 212k, 2016, 2018, 2020, 2022, 2025, 2030, 2116, 2120, 2318, 2520NPG- 281,200Call
6CANON 502k, 503k, 535k, 3033, 3045, 3235, 3530, 3570, 2030, 2116, 2120, 2318, 2320NPG-26 2,900Call
7CANON 2230, 2270, 2830, 2870, 3025, 3030, 3225, 3230NPG-25 2,900 Call
8CANON 1607, 1610, 2000, 155, 200 NPG-201,450Call
9CANON NP 7160, 7161, 7210 NPG-15 2,150 Call
10CANON NP 1015, 1215, 1215s, 121, 1318, 1510 1215 2,050Call
11CANON IR-1435NPG-68Call 6,500
12CANON IR-2535iNPG-50Call4,000
13CANON IR C3020, 3320, 3520i, C3525i (C3020 BK 10,000/-, Cyan 14,000/-, Magenta 14,000/-, Yellow 14,000/-)NPG-67Call52,000
SLKONICA Photocopy Machine Model Toner Model China Toner PriceOriginal Toner Price
1 TN 414TN-414 2,300Call
2 TN 311 TN 3112,300Call
3TM 211TN 2112,100Call
4 TN 211 TN 1182,100 Call
5 TN 116 TN 116 2,100Call
6 TN- 114 TN 1142,050Call
SLRICOH Photocopy Machine ModelToner ModelChina Toner PriceOriginal Toner Price
1MP 25015 MP-250151,600 Call
2 MP- 2500E MP-2500E 1,800 Call
3MP-1230D MP-1230D 1,400Call
4Lanier MP- C2003 (Price: 2503S Black 6000/-, 2503S Cyan 14,500/-, 2503S Magenta 14,500/-, 2503S Yellow 14,500/-)MP- 2503SCall49,500 (Set)
5MP 2014MP-20141,3003,500
SLKYOCERA Photocopy Machine ModelToner Model China Toner Price Original Toner Price
1MITA- KM-2560, 3060 TK-6795,800 Call
2221, 220, 1818, 180 TK-439 3,400 Call
3KM 1620, 1650, 2050, 2020 TK-410 3,100 Call
4Taskalf 1800, 1801, 2200, 2201 TK-41094,000 Call
SLSHARP Photocopy Machine ModelToner ModelChina Toner Price Original Toner Price
1SF 5520, 5516, 5320, 5316 SF 5520 3,000 Call
22355, 1856, 1755 SF-2355 3,200 Call
3SF-2030 SF-2030 3,100Call
4MX-261, M261N, 311, M311N MX-312- AT 3,800Call
5Sharp SF-2030, AR-6020, AR-6023, AR-6026, AR-6031MX-237AT2,5007,500